שינוי שם העמותה


שינוי שם העמותה

בחודש ינואר 2017 שינתה העמותה את שמה.

שם העמותה החדש:  רגש- לרווחת הגיל השלישי (ע"ר)

מספרה הרשום של העמותה (נשאר כשהיה) : 580134500

העמותה ממשיכה לנהל ולהפעיל את מרכז יום אזורי לקשיש בפרדס חנה,

ולתת את שירותיה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים באזור.